Aquaponics

De volgende producten worden gebruikt bij deze toepassing:


Green Float

Een samenvoeging van aquaculture en hydroponics. Aquaculture is het kweken van organismen in water en Hydroponics is het telen van planten zonder grond of aarde. De combinatie Aquaponics integreert beiden technieken door vis te kweken en met hetzelfde water de gewassen te voeden en irrigeren. Aquaponics is een hele efficiënte en duurzame manier om gelijktijdig groenten en vis te kweken bijvoorbeeld in de tuin of op het balkon. Je hebt een bassin met vissen nodig, een bak waar je de planten in kunt zetten en een pomp die je daartussen plaatst. Dit kan op een kleinschalige manier maar is ook sterk in opkomst in de grootschalige sector als de glastuinbouw. Zo creëer voor je een kringloop waar vissen en groente van elkaar profiteren en groeien. Het principe is al eeuwenoud – het hergebruik van meststoffen was vroeger noodzaak. Overal ter wereld vind je groeicombinaties van vis met groente, zoals bijvoorbeeld koikarpers in de Japanse rijstvelden.

Planten zuiveren het water

De ontlasting van vissen bevat allerlei stoffen die als voeding voor planten kunnen fungeren – zoals stikstof, kalium, fosfor en ammonia. Ze worden omgezet in nitraat, dat door de plantenwortels wordt opgenomen. Het water wordt hierdoor gezuiverd. Planten krijgen langs deze weg bijna alles binnen wat ze nodig hebben. Ze hebben alleen af en toe wat aanvulling van ijzer, calcium, kalium en eventueel magnesium nodig.

Vissen voeden de planten

Het door de vissen vervuilde water wordt opgevangen rondom de wortels van de planten. Daar zetten natuurlijk ontstane bacteriën de afvalstoffen van de vissen om in nitraten. Dat is vruchtbaar voedsel voor de planten in het systeem. Op deze manier wordt het water voor een groot deel gezuiverd door de plantenwortels, die (gedeeltelijk of helemaal) in het water staan. Door het gebruik van filters worden residuen uit het water gefilterd echter niet voldoende om het water zonder problemen te hergebruiken. Door de H2O C-110 resonator te gebruiken worden alle schadelijke elementen uit het water verwijderd en kan het schone water voor 100% worden hergebruikt als vers water voor de vissen.

Voordelen van aquaponics

Deze natuurlijke en milieuvriendelijke manier heeft veel voordelen:

  • Maximaal hergebruik van grondstoffen en mest
  • Volledig biologische teelt, wanneer je planten leven op de vissenmest
  • Geen onkruid, dat concurreert om beschikbare voedingsstoffen en veel werk geeft
  • Systeem is flexibel en kleinschalig op te zetten, je kunt het dus inpassen in de beschikbare ruimte
  • Planten groeien vaak sneller, door voortdurende beschikbaarheid van voedingsstoffen
  • Waterverbruik is veel lager dan in reguliere landbouw
  • Hoge opbrengst en minder arbeidsintensief
  • Levert bijdrage aan zelfvoorzienend leven

De technologie

Using the power of nature
Gemaakt in Nederland
Hoog rendement
Milieuvriendelijk
Superieur systeem
Veilig voor mens en dier
Nanocavitatie
Geen chemicaliën