Under «offshore» forstår vi alt som foregår utenfor kysten, altså aktiviteter som finner sted på en viss avstand fra kysten. De fleste tenker i forbindelse med offshore på oljeplattformer, men også vindenergi og akvakultur faller inn under denne betegnelsen. Offshore-partnere utgjør en bred målgruppe som har å gjøre med mange slags typer av biologisk forurensning, tilvekst av rur, muslinger, alger og andre organismer. H2O Technics hjelper deg med å forebygge slike problemer.

Biologisk forurensning

Uønsket tilvekst og akkumulasjon av mikro-organismer, planter og dyr i sjøvann kan forårsake store skader for et firma. Et eksempel på biologisk forurensning er tilvekst av rur på skipsskrog. Disse medfører at skipets hastighet og manøvrerbarhet synker betydelig. Skipsfarten kjemper på mange områder mot forskjellige uønskede organismer. Tenk også på inntaket av kjølevann, der ristene kan bli fullstendig tilstoppet. I større skip har man store problemer ved overbelastning av tankene.

Vanninntak

Et vanninntak til avkjøling av apparatur krever mye vedlikehold ettersom muslinger, rur og andre organismer setter seg fast på det. Nedsatt vanntilførsel og tyngre pumpebelastning er ikke de eneste følgene:  den biologiske forurensningen kan også tette kondensorer og varmevekslere og på den måten begrense varmeoverføringen.

• Miljøvennlig

• Kostnadsbesparende

• Pålitelig

• Nano-kavitasjon

Using the power of nature

Teknologi

Using the power of nature
Produsert i Nederland
Høy avkastning på investeringen
Miljøvennlig
Overlegent system
Ikke skadelig
Nano-kavitasjon
Ingen kjemikalier